GWW

Werkwijze en diverse materialen

DL PLASTICS B.V. is een technisch en kwalitatief hoogwaardig wereldwijd opererend kunststof verwerkingsbedrijf. Onze specialisten hebben meer dan 30 jaar kennis en ervaring in de verwerking van diverse soorten kunststoffen. Wij leveren en monteren kunststof afdichtingssystemen voor o.a.; vuilstortplaatsen, bodemsaneringen, water- en vloeistoffen opslagbassins, mest- en slib opslagbassins, stalen tanks en silo’s, olietanks en olietankparken, chemische- en petrochemische- industrie, silokappen, betonbescherming, waterkeringen en anti doorgroeischermen.

Onze gekwalificeerde specialisten verwerken de materialen in onze fabriek en op locatie met behulp van de modernste machines onder de hoogste kwaliteitsnormen en de strengste veiligheidseisen, zodat de dichtheid van de constructie en het systeem een maximale levensduur garandeert.

Iedere aanvraag, groot of klein wordt door DL PLASTICS B.V. indien nodig in samenwerking met een ingenieursbureau zeer zorgvuldig doorgenomen om daarna te worden uitgewerkt en de oplossing resulteert uiteindelijk in een plan van aanpak. Dit plan zal aan de opdrachtgever worden gepresenteerd en na goedkeuring staan wij garant voor een zeer snelle uitvoering en afwikkeling van de werkzaamheden.

Montage en keuringen kunnen worden verricht in samenwerking met de daarvoor aangewezen geaccrediteerde instanties volgens de huidige eisen en protocollen.

Het verwerken

De verwerking van de materialen geschiedt in een goed geoutilleerde fabriek en wordt uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Wij passen de meest modernste verwerkingstechnieken toe, met gebruikmaking van zeer geavanceerde apparatuur. De in onze fabriek geprefabriceerde materialen worden in zo groot mogelijke prefab delen op het werk aangeleverd, waarna indien nodig deze prefab delen op locatie door onze eigen montage dienst met behulp van mobiele las- en testapparatuur aan elkaar kunnen worden gelast tot oneindig grote afmetingen. Voor de meeste materialen en eindproducten zijn speciale uitvoeringsprotocollen opgesteld, die een hoogwaardige kwaliteit waarborgen.

Het testen

De controle op dichtheid van de materialen en het laswerk wordt uitgevoerd door eigen controleurs. Zowel voordat de materialen onze fabriek verlaten en tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden wordt er scherp toezicht gehouden op het waarborgen van de kwaliteit en volgens de standaard eisen, testen uitgevoerd. Voor het materiaal, de verwerking, de uitvoering, het lassen en het testen zijn speciale protocollen en keuringsrapporten geschreven, die door onze specialisten zorgvuldig worden nageleefd. De resultaten van de uitgevoerde testen worden op de vereiste formulieren genoteerd en samengevoegd en gebundeld met de bij het project behorende documentatie en tekeningen tot de eindrapportage, die na de oplevering aan de opdrachtgever zal worden overgedragen.

Door de juiste wijze van uitvoeren en een complete controle rapportage vanaf de grondstof tot de eindoplevering, is niet alleen voor ons maar ook voor u als opdrachtgever, de garantie voor het perfect functioneren van een kwalitatief hoogwaardig eindproduct.

Leveringsprogramma van materialen en de toepassing

• HDPE, VLDPE en PP folie t.b.v. onder afdichting van; tankparken, afvalwater- en mestbassins, vuilstortplaatsen, grond- en slibdepots.
• Geprofileerde of geruwde HDPE en VLDPE folie voor taluds, kanalen en als bovenafdichting voor stortplaatsen.
• DL Geomembranen HDPE, LDPE, MDPE, LLDPE, PVC, FPO, TPO en PP folie.
• DL T-Lining betonbescherming in PVC, CPE, HDPE, LDPE en PP.
• DL Ankerplaat HDPE, PVDF en PP voor betonbescherming in afval- en Riool- waterzuiveringsinstallaties (AWZI’s en RWZI’s) en chemische afvaldepots.
• DL Renovatie Lining in HDPE of PVC voor bestaand aangetast beton of staal.
• DLPHS Hotspray flexibele spuit lining hecht op nagenoeg iedere ondergrond.
• DL Delaflex® onversterkte folie voor tankbekleding, voering, liners, zakken voor vloeistofopslag.
• DL Geotextielen weefsel en vliezen (Woven en Non Woven) t.b.v. grondstabilisatie, erosie, filtratie en bescherming van folie.
• DL Verticale isolatieschermen met enkel- en dubbelslot systeem.
• DL Afdekkingsystemen, spankappen en drijfdekken t.b.v. silo’s voor riool- en afvalwater en mest-, slib-, en water opslagbassins.
• DL PVC versterkte folie voor afdekkleden, silozakken, silodaken, mestzakken, spankappen en blaaskappen.
• DL PVC/ASTRYN onversterkte folie voor tankbekledingen, voeringen, liners, zakken voor vloeistofopslag.

Wij bieden u bovengenoemde materialen als complete systemen van de engineering tot en met de eindoplevering.

Heeft u vragen of een probleem omtrent afdichtingsystemen voor milieu en industrie, de afdeling engineering en research van DL PLASTICS B.V. vindt altijd een oplossing!

Geotextielen

PP vlies

Toepassing: beschermvilt, filtermateriaal, scheidingslaag, etc.

PolyPropyleen Non-Woven zijn waterdoorlatende vliezen en kennen vele toepassingen zoals bijvoorbeeld beschermvilt bij zwembaden & vijvers, als filtermateriaal of als scheidingslaag. PP vlies is verkrijgbaar in gewichtsklassen variërend van 150-2000 gram per m² afhankelijk van de toepassing.

Voordelen van PP non-woven: hoge weerstand tegen mechanische beschadiging, gemakkelijk te verwerken, sterk, duurzaam en zanddicht. Dit materiaal is wit van kleur.

PP weefsel (woven)

Toepassing: anti-worteldoek, anti-alg zeil, wegendoek, dijkbeschoeiing.

Geweven PolyPropyleen kent evenals de niet geweven variant vele toepassingen. PP Weefsel is in verschillende gewichtsklassen verkrijgbaar en kan afhankelijk van het gewicht gebruikt worden als anti-worteldoek, anti-alg zeil, wegendoek of dijkbeschoeiing. Voordelen: sterk tot zeer sterk, zanddicht, waterdoorlatend, gemakkelijk te verwerken.


De Wissel 15 - 9076PT St. Annaparochie - The Netherlands - +31 (0)518 409700 - info@delangeplastics.nl