Certificering

VCA

De Veiligheids Checklist Aannemers (VCA) biedt een ondernemer een prima hulpmiddel om de zwakke plekken in de zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu op te sporen. Dat leidt dan weer tot zorgvuldiger en efficiënter werken, minder schade door ongevallen, meer continuïteit, en de daaruit voortkomende kostenbesparingen. De VCA is er in een algemeen, uitgebreid schema, VCA** en een beperkt schema, VCA*. Dit beperkte schema is bedoeld voor kleinere ondernemingen die geen werk laten uitvoeren door onderaannemers en geen extreem risicivol werk uitvoeren.

Q.S. Inspection B.V.

Steeds meer afval en steeds meer stortvelden. Dat betekent steeds meer folievelden om één en ander af te sluiten. Beton- en staalleiding worden meer en meer vervangen door HDPE en andere kunststoffen. Q.S. Inspection B.V. verzorgt de begeleiding en controle op het gehele proces van leggen, lassen en testen. De inspecteurs hebben een goede kennis van lasmethodes en -procedures. Zij bieden de helpende hand bij het voorbereiden, begeleiden en opstellen van lasmethodebeschrijvingen en lasmethode- en lasserskwalificaties. De lassers van DL PLASTICS B.V. zijn dan ook conform de Las aanbevelingen DIV.499.1130 door Q.S. Inspection B.V. gekwalificeerd.

KIWA

Aan ons is het KIWA certificaat Procescertificaat BRL K (K57404/01 & K57404/02) verstrekt. Het procescertificaat “Verwerken van kunststof folie” heeft betrekking op de kwaliteit van de uitvoering en de verwerking van kunststof folie t.b.v. milieubescherming voor o.a.; onder- en bovenafdichtingen van afval stortplaatsen, olietankterminals, afvalwaterbassins, grond- en slibdepots en afdichtingsmembranen voor waterbouwkundige- en milieutechnische werken.

Voorts zijn wij in het bezit van het certificaat BRL 2342 “ Mestbassins” waarbij wordt vermeld, dat we voldoen aan de relevante eisen van het Bouwbesluit. Het attest is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl

VCA* 2008/5.1

Bureau TUV Nederland heeft verklaard dat de Veiligheid-, Gezondheid- en Milieu-beheerssysteem van DL Plastics B.V. beoordeeld en in overeenstemming werd bevonden met de eisen: Conform de norm VCA* 2008/5.1 Onder het toepassingsgebied: “ Het op locatie verwerken en aanbrengen van kunststoffolie en kunststofplaat ten behoeve van mileiutechnische en civiele werken”. NACE Code F 42.90.

De Wissel 15 - 9076PT St. Annaparochie - The Netherlands - +31 (0)518 409700 - info@delangeplastics.nl